Personalizirana voda

V ponudbo smo vključili tudi izdelavo personalizirane vode, ki predstavlja v trženju svojevrstno posebnost, novost na našem trgu. Plastenke opremimo z etiketami, ki vsebujejo vaš logotip in ostale predstavitvene simbole vašega podjetja po lastni izbiri.

Etiketo vam lahko v sodelovanju z vami oblikujemo mi, ali pa si jo oblikujete sami. Glede na to ali boste vodo uporabljali za svoje marketinške (ne prodajne) namene, je vaša etiketa lahko oblikovana po modelu 1, če boste pa vodo prodajali, mora etiketa vsebovati napise in znake (črtno kodo), kot jih narekuje zakonodaja po modelu 2.

 

Model 1

 

Model 2

POVEZAVA DO PREDLOG ZA ETIKETE (Na prvi strani je model za prodajo, na drugi je model za neprodajne namene, na tretji in četrti strani sta še enkrat oba modela, ampak z belim tekstom – če se boste odločili za temno ozadje)

Pri pripravi etikete je potrebno upoštevati vsa navodila, ki jih ob modelu etikete prejme stranka. Vsa obvezna in zakonsko predpisana vsebina je že na samih modelih in se je ne sme spreminjati brez pisnega dovoljenja ZebraPlus, d. o. o.

Vse fotografije in besedila reklamnega materiala so zaščitena z avtorskimi pravicami in so ali last podjetja ZebraPlus, d. o. o., ali last naročnikov in drugih pravnih in fizičnih oseb, ki jih podjetje ZebraPlus, d. o. o., uporablja z dovoljenjem; lahko so pridobljena tudi preko prostega dostopa na svetovnem spletu za javno široko uporabo. Prepovedano pa je vsakršno kopiranje in prepisovanje brez pisnega dovoljenja lastnikov avtorskih pravic.