Postavitev za tisk in razrez

Za lasersko tiskanje imamo pri nas na voljo naslednje velikosti papirja:
-A4 (210 x 297mm)
-A3 (297 x 420mm)
-SRA3 (320x 450mm)

Prva stvar, ki se je moramo zavedati je: tiskalniki ne tiskajo do roba strani, ampak pustijo približno 5mm rob. To je potrebno upoštevati pri postavitvi za tisk in vse elemente postaviti vsaj 6mm od roba strani, v kolikor nočemo, da jih pri tiskanju odreže.

Če želite, da vam tiskovino obrežemo, priporočamo da dodate oznake za porezavo in 3 mm prekrivanja (bleed area). Priporočamo tudi, da vsebine (besedila, logotipov) ne postavite povsem do roba porezave, da se pri obrezovanju ne odreže.

Primer postavitve vizitk za tisk v programu Adobe Indesign

Naredili bomo obojestransko vizitko standardne velikosti (85x55mm).

Začnemo tako, da v Indesignu ustvarimo nov dokument velikosti 85 x 55mm.
Robove (margins) nastavimo na 5mm.

 

 

 

 

 

 

Vizitko oblikujemo po lastnem okusu, je pa potrebno paziti na dve stvari:

  • Vsebine (teksta, logotipov…) ne postavimo čisto do roba strani. Priporočamo odmik vsaj 5mm, kot smo tudi nastavili robove  (margins – vijoličen pravokotnik). Če postavimo tekst bližje robu, ne bo izpadlo lepo; če ga postavimo čisto do roba, ga bomo izgubili pri porezavi.
  • Ozadje in ostale grafike, katere želimo tiskane povsem do roba vizitke (v našem primeru rdeča in črna podloga) povlečemo vsaj 3mm čez rob strani (črn okvir), da dobimo prekrivanje (bleed area).

 

 

 

 

 

 

 

Ko smo zadovoljni z izgledom vizitke, jo izvozimo v pdf (File -> Export).
V pogovornem oknu za izvoz pdf-ja, kliknemo na “Marks and Bleeds”. Na vrhu obkljukamo “Crop Marks”, spodaj pa nastavimo “Bleed” na 3 mm za vse strani. Nato kliknemo “Export”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobili smo vizitko z oznakami za porezavo in prekrivanjem (bleed area), kar je nujno potrebno za obojestransko tiskanje in izrez vizitk.

 

Zdaj bomo vizitke postavili na A4 list in jih ustrezno razporedili.
Ustvarimo now dokument velikosti A4.
Number of pages nastavimo na 2.
Robove (margins) nastavimo na 6 mm
(to je rob, ki ga tiskalnik ne tiska).

 

 

 

 

 

 

Nato izberemo File -> Place, in poiščemo pdf z našo vizitko.
Obkljukamo “Show import options”,
da bomo lahko vstavili obe strani in izbrali porezavo.

 

 

 

 

 

 

 

 

V naslednjem oknu obkljukamo “All pages” in nastavimo “Crop to: Bleed”.
Lahko bi nastavili tudi Crop to media, ampak v tem primeru dobimo zraven oznak za porezavo, še veliko odvečne površine, ki nas lahko ovira pri postavitvi in na stran ne dobimo toliko vizitk kot sicer.

 

 

 

Sprednjo stran vizitke postavimo na prvi list, ter zadnjo stran na drugega.
Vrnemo se na prvo stran, ter vizitko postavimo točno do zgornjega levega roba (margin).
Nato naredimo 3 kopije vizitke (Edit -> Duplicate, ali pa držimo alt+shift in vizitko potegnemo navzdol).
Vse 4 kopije vizitke morajo biti poravnane na levi rob, prva mora biti poravnana tudi na zgornji rob, zadnja mora biti poravnana tudi na spodnji rob.
Razmak med njimi ni pomemben, saj ga bomo nastavili z orodjem “Distribute objects”.

 

 

 

 

 

Izberemo vse štiri vizitke, ter v oknu “Align” izberemo funkcijo “Distribute vertical centers”.
(V kolikor nimate prikazanega okna “Align”, ga najdete pod: Window -> Object & Layout -> Align).
Ta funkcija bo enakomerno razporedila vizitke po vertikali.

 

 

 

 

Ko so vizitke razporejene jih ponovno izberemo ter jih podvojimo (premik z alt+shit, ali Edit->Duplicate).
Postavimo jih točno do desnega roba (margin). (V kolikor izdelujemo manjše vizitke in dobimo na A4 list več kot dva stolpca, je smiselno da stolpec združimo v en objekt: Object -> Group. Če naredimo to, lahko tudi stolpce enakomerno razporedimo s funkcijo “Distribute horizontal centers” v meniju “Align”)
Enak postopek ponovimo še za zadnjo stran vizitke

Ko smo kočali še z drugo stranjo, dokument izvozimo v pdf (File -> Export). Tokrat ni potrebno dodati “crop marks” ali “bleed area”, saj bomo tiskali na A4 papir v dejanski velikosti, oznake za porezavo vizitk, pa so že na vizitkah samih.

Prišli smo do konca, končen izdelek bi moral izgledati tako.