Kontakt

ZEBRAPLUS
trgovinska in storitvena, d. o. o.
Gosposka 4,  1000 Ljubljana

FOTOKOPIRNICA:
(01) 251 12 13
zebra@zebraplus.si

PISARNA:  
(01) 511 31 02
info@zebraplus.si

ID za DDV: SI20936206

Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, vl. št.: 1/2671 0/00; matična št.: 5911281; osnovni kapital 8.763,00 EUR

A-BANKA d.d.: IBAN: SI56 0510 0801 5612 336, BIC (SWIFT): ABANSI2X

ZVEZA BANK: IBAN: AT61 3910 0000 0085 4430, BIC (SWIFT): VSGKAT2K